Free

1

Seller Name: Pema Yudon Lama

Seller type: Individual

Contact:

Address: Kathmandu

Item information

Category: General Services

Posted On: 17th September 2018

Type: Services

Condition:

Details

Item Type: Others

Gender: Unisex

DESCRIPTION

निसुल्क तालिम फर्म खुल्यो

 

काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा तल उल्लेखित तह १ को तालिमहरु निसुल्क रुपमा संचालन हुन लागेको र ईच्छुक युवाहरुले फर्म भर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ।

 

न.

बिषय

१.

सहायक व्युटीसियन

२.

हाते कडाई

३.

टेलरेङ्ग

 

फर्म भर्नको लागि सम्पर्क

९८६१९७१३१७ (9861971317)

Pema Yudon Herbal Beauty Parlour and Cosmetics

Phulbari Complex, Boudha – 6, Kathmandu

 

फर्म भर्ने मिति अशोज २१ गते सम्म मात्र।

ईच्छुक वेक्तीले छिटो वन्द छिटो सम्पर्क गर्नु होला।

Contact Seller

*
*